Andagter

Tidebøn i Hasle Kirke

Begynd fredag morgen med tidebøn i Hasle kirke. Vi samles om bøn, stilhed, sang og læsninger efter en fast form og tradition, der rækker tusindvis af år tilbage. Alle er velkomne! 

Tidebønner er korte andagter beregnet til bestemte tider på dagen. De findes allerede omtalt i Det nye Testamente og har været anvendt i kirken lige siden, særligt i klostrene. Tidebøn er Bibelen anvendt som bøn, og består for en meget stor del af tekster, især fra Salmernes Bog i Det gamle Testamente. Netop den faste form på tidebønnen giver ro for tanken og mulighed for fordybelse.  Tidebøn er veksellæsninger og vekselsang. Sangen er gregoriansk – en musikstil, der går helt tilbage til den jødiske synagogesang og til kristendommens første århundreder.

Tidebøn hver fredag kl. 8.30 i Hasle kirke. 

Varighed: omkr. 20 - 30 min.

Morgenandagt Onsdag

Hver onsdag kl. 8.45-9.00 er der andagt i Møllevangskirkens kor.
Vi synger tre salmer, er stille og beder fadervor sammen.
Præsten læser en bibeltekst og en bøn op samt lyser velsignelsen over os.

Alle er velkomne.