Frivillige i Møllevangskirken

Møllevangskirken var slet ikke kirke, hvis det ikke var for alle de mennesker der lægger et stort engagement i at lave kirke her. Det er en mærkesag for os, at vi tror kirken bliver til, i fællesskabet. Vi har altid brug for flere frivillige og der er brug for mange forskellige slags talenter. Har du lyst til at være frivillige i kirken, og har du en idé, du gerne vil prøve at føre ud i livet, så kontakt en af præsterne.

Det kunne være:

Køkken/praktisk

 • Hjælpe i køkkenet til Bøn&Brunch, Gud&Spaghetti el. Gud&Burger
 • Hjælpe med kaffebrygning om søndagen efter gudstjeneste el. om torsdagen til torsdagssamvær
 • Hjælpe i køkkenet på sommerlejr el. andre arrangementer
 • Hjælpe med at passe haven

Børn og konfirmander

 • Være med til at lave børnegudstjenester fx Gud&Spaghetti el. Gud&Burger
 • Hjælpe ved minikonfirmander
 • Være medarbejder på vores familiesommerlejr
 • Være leder på vores konfirmandlejr/i konfirmandklub

Gudstjeneste

 • Være med ved uddeling af alterbrød under Højmesse og Bøn & Brunch. 
 • Være med til at planlægge alternative gudstjenester
 • Være vært ved gudstjenesten

Socialt/diakonalt arbejde

 • Være frivillige i vores genbrugsbutik på Musvågevej 2. Se under menupunktet for Unge/Voksne eller Seniorer
 • Være besøgsven
 • ​Være frivillig gennem Folkekirkens Familiestøtte - læs her om, hvad det går ud på
 • Hjælpe ved vores julefest d. 23. dec.

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte
- et nyt tiltag i Aarhus Vestre Provsti

Lise Møller Nissen

Som nyansat koordinator i Folkekirkens Familiestøtte vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Lise Møller Nissen, er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som lærer i 12 år. Som lærer har jeg ofte oplevet familier, der efterspurgte en ekstra håndsrækning. I de første år af min tid som lærer var tiden der til at sætte sig ned og tage en snak med en usikker mor om sengetider, eller lave et lille lektielæsningkursus for en håndfuld familier, der oplevede, at det var svært at få børnene i gang. Men som i alle andre fag er opgaverne blevet flere. Tiden er blevet mere presset i såvel vuggestuer, børnehaver som skoler. Derfor tiltaler idéen med Folkekirkens Familiestøtte mig rigtig meget, for vi ved, at der er brug for denne håndsrækning til de helt almindelige familier. 

Folkekirkens Familiestøtte er allerede godt i gang i Nordjylland.
Folkekirkens Familiestøtte har allerede mødt stor opbakning i Nordjylland, hvor projektet startede op i 2016. Her har Folkekirkens Familiestøtte i mange kommuner et velfungerende samarbejde med bl.a. familier, institutioner, skoler, sundhedsplejen og ikke mindst frivillige. 

Hvad kan Folkekirkens Familiestøtte?
Kort fortalt tilbyder Folkekirkens Familiestøtte hjælp til familier med børn i alderen 0-17 år, som oplever at de har brug for en håndsrækning i hjemmet i en kortere eller længere periode. Det kan fx være grundet sygdom, skilsmisse, søskendekonflikter eller manglende struktur på hverdagen, at familien er kommet ind i en ond cirkel. Problemer som er for små til, at det offentlige skal tilbyde hjælp, men problemer som alligevel fylder meget i hverdagen. Tilbuddet er ikke tiltænkt familier med særligt udsatte børn, men ganske almindelige børnefamilier. 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel i børnefamilier?
Som frivillig er det ikke vigtigt at have en bestemt uddannelse. Det vigtigste er, at du har tid at give af, er god til at lytte og kan lide at snakke med andre mennesker. I Nordjylland har Folkekirkens Familiestøtte erfaret, at der ikke skal meget til, for at der kan ske en positiv forandring i den enkelte familie. Blot tilstedeværelsen af en frivillig, der møder op med en anerkendende og positiv tilgang én gang om ugen i 1-2 timer kan betyde rigtig meget for både børn og voksne. 

Den frivillige tilbydes
Som frivillig bliver du klædt på til at skulle ud i en anden families hjem. Du vil komme på et introduktionskursus, hvor du sammen med andre frivillige får redskaber til, hvordan du kan tale med forældre og børn, hjælpe forældrene med at skabe gode rutiner i dagligdagen eller noget helt tredje. Som koordinator vil jeg hjælpe dig alt det, jeg kan, og du vil altid kunne sparre med mig. Ca. hver 6. uge afholder jeg desuden et møde for alle frivillige, hvor vi hjælper hinanden med at blive endnu bedre. 

Er du interesseret i at høre mere om at være frivillig, eller er du en del af en familie, som har brug for hjælp så kontakt mig meget gerne. 

Kontakt
Lise Møller Nissen

Koordinator

Folkekirkens Familiestøtte, Aarhus Vestre Provsti

Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

Mobil: 30 33 50 02

Mail: limn@km.dk

www.aalborgstift.dk/familiestotte