Menighedsrådet

Helle Nielsen
Formand

Helle Munk-Petersen, 30 89 30 57
Kontaktperson til personalet og næstformand 

Alex Hansen
Kirkeværge

Michael Pedersen, 86 19 84 97
Kassereransvarlig

Anne Blum

Sigfred Lauridsen

Egon Hauge Mathiassen 

Kim Pape,

Dorthe Ponsgård

Richard Aksel Vestergaard