Dødsfald og begravelse

Fødsel, dåb, vielse, dødsfald og begravelse

Fødsel: Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel på kirkekontoret eller hente en blanket her .

Dåb: Første henvendelse er til kirkekontoret.

Vielse: I kan blive gift i folkekirken, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken.

Som medlemmer af folkekirken har I ret til at blive gift i kirken i det sogn, hvor I bor. I har også mulighed for at blive gift i en anden kirke, som I begge – eller en af jer – har en særlig tilknytning til. Ønsker I at blive gift i et andet sogn end det, hvor I bor, kan der være tale om, at I skal betale for at benytte kirken. I kan få information om eventuel betaling hos kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker at blive gift.

Henvendelse til kirkekontoret for nærmere information.

Dødsfald og begravelse: Dødsfald meldes senest 2 dage efter til kirkekontoret, og der træffes aftale om samtale med den præst, der skal foretage jordpåkastelsen.

NB! Kirken står til rådighed ved begravelser og bisættelser.Du kan også hente blanketten ”Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding” og sende til kirkekontoret. Mere information kan også findes her