Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel på kirkekontoret eller hente en blanket her .

Når kirkekontoret har modtaget anmeldelsen registrerer vi fødslen og derefter kan forældrene navngive barnet over borger.dk eller lade barnet navngive og døbe i kirken.