Ind- eller udmeldelse

Indmeldelse, kontakt kirkekontoret

Udmeldelse af folkekirken sker ved henvendelse til præsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Ved henvendelsen, som kan være skriftlig, skal du oplyse, hvor du er født og døbt. 

Du skal være opmærksom på, at kirken og dens præster har pligt til at respektere din beslutning om udmeldelse. Det gælder også den dag, du skal begraves eller bisættes. Vi vil derfor anbefale dig, at du fortæller dine nærmeste, at du ikke vil begraves fra en kirke eller med en præsts medvirken og taler med dem om dine ønsker i forbindelse med din død.

Se mere om udmeldelse på folkekirken.dk om medlemsskab 

eller på kirkeminsteriets borgerportal