Alle børn skal navngives inden de bliver 6 måneder. For at et barn kan få både moderens og faderens navne skal begge forældre være registrerede som forældre til barnet.

Navngivning sker enten i forbindelse med barnedåben i kirken eller ved at forældrene navngiver barnet digitalt over borger.dk.

Er man fritaget for nem-id, modtager vi også navngivning på papir.