Kristen meditation

Hvad er kristen meditation?

Ordet meditation kommer fra latin og betyder "at gruble" eller "at grunde over noget".

Mange forbinder meditation med en østlig tradition, men kristen meditation har været en del af kirken siden oldkirken som en måde at opleve Guds nærvær på.

Mange har en længsel efter at komme nærmere Gud, og her kan kristen meditation være en hjælp.

Der findes mange måder at meditere på i den kristne kirke, f.eks:

 • "Lectio Divina", hvor man langsomt læser nogle få bibelvers flere gange og fordyber sig i disse, ofte med særligt fokus på at bruge sanser og indlevelse til at forstå ordene / Jesus budskab.
 • "Bøn i bevægelse", hvor man gennem bevægelse af kroppen søger at komme nærmere Gud i en tekst eller en bøn.
 • "Kristuskransen", udvilket af den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo og bestående af 18 perler bygget op over Jesu liv, som man beder efter.
 • "Jesusbønnen", hvor man igen og igen gentager bønnen, som i sin enkelthed lyder: "Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig."
 • Centrerende / stille bøn, hvor man indtager en fokuseret, lyttende position og søger ad den vej at nå Gud og høre, hvad han måtte ønske at sige til én.

Luther selv var fortaler for meditation, så længe man ikke dyrkede sine egne følelser. I sin anbefaling til teologistuderende skriver han for eksempel:

"For det andet skal du meditere, det vil sige du skal ikke alene i dit hjerte, også udvortes gentage og vende og dreje det mundtlige ord og bogstaven i bogen, læse igen og igen, idet du flittigt mærker dig og eftertænker, hvad Helligånden mener dermed. (Fortale til Tyske skrifter, 1539)


Meditation i Møllevangskirken

Siden efteråret 2018 har der hver måned været kristen meditation i Møllevangskirken ved Helle Munk-Petersen. Her benytter vi os af flere af eksemplerne nævnt ovenfor.

 1. Ofte begynder vi med en "bøn i bevægelse".
 2. Så laver vi en nærværsøvelse, hvor Helle guider os til indre ro.
 3. Herefter fordyber vi os i en bibeltekst, som man gør i Lectio Divina, hvor Helle læser en udvalgt tekst langsomt nogle gange.
 4. Undervejs i fordybelsen får vi et billede, der knytter sig til teksten, eller lytter til et stykke musik, som kan åbne hjertet og sanserne.
 5. Så deler vi med hinanden.
 6. Til sidst runder vi af med Fadervor og en salme.

Kristen meditation i Møllevangskirken ligger fast den sidste tirsdag i måneden.

Alle er velkommen

Eksempel på Kristen meditation


Ingen begivenheder fundet.