Torsdagsarrangementer

Torsdag i sognegården

Torsdagssamvær er tilbage efter sommerferien! Sæsonopstart er den 3. september klokken 13.30. Hele programmet følger snart.

 

Hver torsdag eftermiddag fra kl. 13.30-15.30 er der et tilbud i Møllevangskirkens Sognegård, Fuglesangs Allé 48. 

To gange om måneden kalder vi det torsdagssamvær. Her står programmet oftest på fortælling og sang. En gang om måneden kalder vi det Damekreds M/K, som oftest er med et oplæg af litterært eller kirkeligt karakter. En gang om måneden inviterer vi til bibelkreds, hvor kirkens præster og andre, lægger op til samtale om et bibelsk tema der optager dem.

Gangbesværede har mulighed for at bestille kirketaxa på kirkekontoret inden kl. 12:00  på selve dagen – tlf. 86 15 81 54.

Kaffe og brød koster 15 kroner

Der er installeret teleslyngeanlæg

kontaktperson er Kirke- og kulturmedarbejder Louise Bjerre-Pedersen på telefon 21 68 58 35

Program for efteråret 2020