Torsdagsarrangementer

Torsdag i sognegården

På grund af sommerferien er der ikke noget program lige nu. Vi vender tilbage med et nyt program så snart det er klar.

_____________________________________________________________________________________

Hver torsdag eftermiddag fra kl. 14-16.00 er der et tilbud i Møllevangskirkens Sognegård, Fuglesangs Allé 48. 

To gange om måneden kalder vi det torsdagssamvær. Her står programmet oftest på fortælling og sang. En gang om måneden kalder vi det Damekreds M/K, som oftest er med et oplæg af litterært eller kirkeligt karakter. En gang om måneden inviterer vi til bibelkreds, hvor kirkens præster og andre, lægger op til samtale om et bibelsk tema der optager dem.

Gangbesværede har mulighed for at bestille kirketaxa på kirkekontoret inden kl. 12:00  på selve dagen – tlf. 86 15 81 54.

Kaffe og brød koster 15 kroner

Der er installeret teleslyngeanlæg

Tidligere program